MÔ TẢ :

Phím tắt giúp thay đổi tên icon hình ảnh nhanh chóng bằng id bundle của chúng .
Giúp nhanh chóng tạo các themes hơn :)) Các modder cứ việc mod còn rename để phím lo hết


NHẬN PHÍM TẮT

Báo cáo Phím tắt

 

THÔNG TIN

Tên Phím Tắt : Bundle iD Appstore
Tổng Tác vụ : 33
Ngày Tải lên ( Cập Nhật ) : 28/03/2019

KHỞI CHẠY PHÍM TẮT : Ứng dụng Phím Tắt , iWidget

 

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn của Apple