Thay Mask ( MobileIcon ) hệ thống cho iPhone

HƯỚNG DẪN THAY MASK CHO IPHONE Tên Phông chữ : Mask Viền Mờ 1 Tác giả : Bùi Vũ Quang   Tải Về Tên Phông chữ : Mask Viền Mờ 2 Tác giả : Bùi Vũ Quang   Tải Về Tên Phông chữ : Mask Tròn Viền Nét Tác giả : Chưa rõ   Tải Về Tên Phông chữ : Mask Blur Tác giả : Thế Tiger  ...

Themes Assets.car UIKit cho iPhone

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI ASSETS.CAR Tên : Assets.car UIKit1 Tác giả : Bùi Vũ Quang Tương thích: iOS11 – Test on 6s và 6s Plus Tải Về (i6) Tải Về (i6+) Tên : Assets.car UIKit2 Tác giả : Cao Duy Anh Tương thích: iOS11 – Test on 6s Tải Về (i6) Tên : Assets.car...

Themes Assets.car ChatKit cho iPhone

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI ASSETS.CAR Tên : Assets.car ChatKit1 Tác giả : Hoàng Thị Mỹ Linh Tương thích: iOS9 – Test on 6s  Tải về Tên : Assets.car ChatKit2 Tác giả : Thế Tiger & Cường Cao Tương thích: iOS10 – Test on 6s và 6s Plus Tải về (i6) Tải về (i6+)...

Themes Assets.car AssistiveTouch cho iPhone

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI ASSETS.CAR Tên : Assets.car BVQ Tác giả : Bùi Vũ Quang Tương thích: All iOS Tải Về (iOS 11) Tải Về (iOS 12) Tên : Assets.car Touch X Tác giả : Nguyễn Tuấn Nghĩa Tương thích: All iOS ( Test trên iOS 11) Tải về ( i5) Tải về ( i6) Tải về ( i6+) Đang...