Hiện tại , Phông chữ iOS có thể thay được chỉ khi đã jailbreak. Và 2 Tweak BytaFont3 , Anemone đáp ứng nhu cầu này.


 

Chuẩn bị :

 • Filza File Manager ( repo : Bigboss )
 • Bytafont3 hoặc Anemone

Bạn cần có 1 trong 2 tweak này để sử dụng phông chữ . Nếu chưa cài đặt nó, bạn có thể lấy nó tại đây

BytaFont3 ( iOS 10.3 ) BytaFont3 ( iOS 11, 12 )Anemone

 

Cài đặt Phông chữ với BytaFont3 :

 

1. Với BytaFont3 ( Config ):

Lưu ý : Chỉ sử dụng 1 cấu hình font . Hãy xóa cấu hình trước đó

 • Cài đặt cấu hình Phông chữ
 • Vào BytaFont3 – Mục Tweak Mode – Kích hoạt font Tex Gyre ADventor
 • Respring và hưởng thụ

 

2. Với BytaFont3 ( File ):

 • Tải về Font – Mở bằng Filza
 • Chép font vào Library/BytaFont
 • Vào BytaFont3 – Mục Tweak Mode – Kích hoạt font vừa cài
 • Respring và hưởng thụ

 

Cài đặt Phông chữ với Anemone:

 • Tải về Font – Mở bằng Filza
 • Chép font vào Library/Themes
 • Vào Anemone – Kích hoạt font vừa cài
 • Respring và hưởng thụ

 

Bạn đã có Phông chữ nào phù hợp chưa ??? Hãy tham khảo ở đây nhé