MÔ TẢ :

Không cần rắc rối với Pc và tweak hay app Garageband quá nặng .
Phím tắt cho phép cài đặt và Xoá nhạc chuông trực tiếp trên điện thoại . Hỗ trợ iOS 12 .


NHẬN PHÍM TẮT

Báo cáo Phím tắt

 

THÔNG TIN

Tên Phím Tắt : Import Ringtones
Tổng Tác vụ : 75
Ngày Tải lên ( Cập Nhật ) : 09/03/2019

KHỞI CHẠY PHÍM TẮT : Bảng Chia Sẻ

 

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn của Apple