MÔ TẢ :

Phím tắt lấy phiên bản Uncover cuối cùng , mới nhất được phát hành trên github của tác giả. Và Nhập nó vào Reprovision ( Sign App ) để gia hạn ứng dụng.


NHẬN PHÍM TẮT

Báo cáo Phím tắt

 

THÔNG TIN

Tên Phím Tắt : Install unc0ver (ReProvision)
Tổng Tác vụ : 9
Ngày Tải lên ( Cập Nhật ) : 17/03/2019

KHỞI CHẠY PHÍM TẮT : Ứng dụng Phím Tắt , iWidget

 

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn của Apple