CẤU HÌNH IOS

Luôn sưu tầm những cấu hình hay và hữu ích. Cấu hình có khả năng thay đổi nhỏ trên hệ thống iOS.


 

PHÔNG CHỮ IOS

Thay đổi phông chữ mặc định với nhiều bộ Phông chữ khác nhau. 

Được tạo ra và sưu tầm nên Phông chữ phong phú.

 

HỆ THỐNG IOS

Những chỉnh sửa trực tiếp có khả năng thay đổi trên hệ thống iOS.

Làm đẹp như Assets.car UIkit , Springbroad, …