MÔ TẢ :

Cài đặt nhanh Sileo ( ỨnG dụng thay thế Cydia ) cho những người jailbreak qua unc0ver .
Sileo với giao diện iOS 11 đẹp mắt và tốc độ tải nhanh chóng . Xu hướng của jailbreak .


NHẬN PHÍM TẮT

Báo cáo Phím tắt

 

THÔNG TIN

Tên Phím Tắt : Sileo for Unc0ver
Tổng Tác vụ : 13
Ngày Tải lên ( Cập Nhật ) : 03/03/2019

KHỞI CHẠY PHÍM TẮT : Ứng dụng Phím Tắt , iWidget

 

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn của Apple